Hakkımızda

Vizyon: Tonlarca madenin, binlerce insanın,alın terinin çöpe atılmasını önleyerek,ÇEVRE ve ÜLKE ekonomisine katkıda bulunmak ve sektörde önde gelen bir kurum olmayı sürdürmektir.

MİSYON: içinde bulunduğumuz Altyapı,Boru üretimi,Geri Kazanım sektöründe müşteri memnuniyetini her şeyin üstünde tutarak müşteri ihtiyaç ve beklentilerini karşılayan;sürdürülebilir,kaliteli ve güvenilir ürünler , hizmetler sunmak ve topluma hizmet anlayışı ile paylaşmaktır.

Ürünler

*  0 -5 mm Kırma Kum

*   5-15 mm Agrega (mıcır)

*   15-25 mm Agrega (mıcır)

*  0-70 mm  Alt temel dolgu

Hizmetler

Kentsel dönüşüm, tadilat ve tamirat faaliyetleri sonucu oluşan inşaat ve yıkıntı atıkları, 300 ton/saat kapasiteli geri kazanım tesisinde farklı ebatlarda alt yapı malzemesi olarak geri dönüştürülüp ekonomiye kazandırılmaktadır. Tesise gelen malzemeler taşıyıcı araçlar vasıtası ile çeneye yüklenmekte, kırıcıdan geçen ürünler elek vasıtası ile istenilen boyutlara getirilmektedir. Ayrıca, ürün kırıcıdan eleğe geçmeden önce, kırıcı üzerinde bulunan mıknatıs ile demir malzemelerin ayrıştırılması yapılmaktadır. Ayrıştırılması yapılan malzemeler ürün stok alanında stoklanmakta ve sonradan talep edilen alanlarda kullanılmaktadır. Ayrıştırılan ürünlerin kullanım alanlarını çeşitlendirmek için Ar-Ge faaliyetlerimiz devam etmektedir. Bursa’daki Kentsel Dönüşüm süreci ile mevcut hafriyat toprağı ve inşaat&yıkıntı atıklarının geleceğe dönük projeksiyon çalışmaları için 20 yıllık İnşaat-Yıkıntı Atıkları ve Hafriyat Toprağı Yönetim Planı hazırlanmakta olup çalışmalar bu plan doğrultusunda yürütülmektedir.